Witam!

Witam na stronie poświęconej prowadzonym przeze mnie zajęciom!

Znajdziecie Państwo na niej opis zajęć i zasady ich zaliczenia, wykaz literatury, materiały pomocnicze, zadania, jak również uzyskane w toku semestru wyniki.

Gdy zajęcia odbywają się zdalnie wszystkie materiały dotyczące zajęć znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych kursów na platformie Moodle.

Dominika Gadowska – dos Santos

Zajęcia w trybie zdalnym

W roku akademickim 2020/21 wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Dlatego też wszystkie materiały pomocnicze do prowadzonych przeze mnie zajęć znajdują się na platformie Moodle.

Terminy zaliczeń z przedmiotu Finanse I (ACCA)

Kolokwium zaplanowane zostało na 28 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 (I tura) oraz 15:45 (II tura) w auli A. Ewentualne kolokwium zerowe (jeśli będą chętni) może się odbyć 18 stycznia 2020 roku w godzinach porannych.

Egzamin odbędzie się 31 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 w aulach A oraz B.